Gå vidare till innehåll

Följ oss!

För varje 10 beställningar planterar vi ett träd🌲❤️

  Villkor för medling

  Villkor för medling – Mooska.se

  Beskrivning av företagets struktur

  Varor som erbjuds på www.mooska.se säljs uttryckligen inte av Decide Commit Succeed BV. De varor som erbjuds säljs av säljaren (Yantai Yirun Electronic Commerce Co., Ltd). Detta innebär att köpeavtalet ingås mellan köparen och säljaren. Decide Commit Succeed BV blir inte på något sätt part i dessa avtal.

  Decide Commit Succeed BV erbjuder endast en medlingsplattform.

  De allmänna villkor som gäller mellan säljaren och köparen finns i slutet av detta dokument. Observera att dessa allmänna villkor gäller mellan köpare och säljare och att de därför inte kan verkställas mot webbplatsinnehavaren.

  Om säljaren är baserad i ett land inom EU eller i Norge, Liechtenstein eller Island ska det europeiska direktivet om distansförsäljning tillämpas på de ingångna avtalen. Alla rättigheter och garantier som avses i detta direktiv ska därför gälla.

  Villkor för medling

  Artikel 1 - definitioner

  I dessa medlingsvillkor ska följande termer ha följande innebörd:

  1. Webbplats: www.mooska.se. Detta gäller den plattform som gjorts tillgänglig. Detta inkluderar även alla underdomäner.
  2. Webbplatsens ägare: företaget Decide Commit Succeed BV, som har sitt säte på Don Boscostraat 21 i Ulestraten och som är registrerat hos handelskammaren under nummer 69624747.
  3. Köpare: den person som gör ett köp från säljaren via den ovannämnda webbplatsen.
  4. Säljare: det utländska företag som, antingen som tillverkare eller leverantör, säljer varor till köparen.

  Artikel 2 - Köparens rättigheter

  Om Säljaren är baserad i ett land inom EU eller i Norge, Liechtenstein eller Island ska det europeiska direktivet om distansförsäljning tillämpas på de avtal som ingås. Alla de rättigheter och garantier som anges i detta direktiv ska därför gälla, inklusive:

  1. Säljaren ska ge köparen information om skatt, betalningar, leveranser och fullgörande av avtalet tydligt och skriftligt inom rimlig tid.
  2. Köparen får beställningen inom 30 dagar, om inte en annan period har avtalats. Om en produkt inte längre är tillgänglig ska säljaren informera köparen om detta. Eventuella betalningar måste återbetalas till köparens konto inom trettio dagar, såvida inte säljaren tillhandahåller en jämförbar produkt.
  3. Köparen har ångerrätt i minst fjorton dagar, vilket innebär att köparen kan ångra köpet utan att ange skäl. I denna situation ska eventuella fraktkostnader betalas av köparen. Eventuella betalningar måste återbetalas inom trettio dagar till ett bankkonto som anges av köparen.

  Artikel 3 - Medlingstjänsten

  1. De varor som erbjuds på webbplatsen säljs inte av webbplatsoperatören. Dessa varor säljs av säljaren. När du köper varorna ingås därför ett köpeavtal mellan köparen och säljaren.
  2. Varorna säljs via webbplatsen av säljaren.
  3. Webbplatsägaren tillhandahåller en förmedlingstjänst till säljaren. När varorna beställs via webbplatsen har webbplatsens ägare befogenhet att fungera som mellanhand i köparens namn och på köparens bekostnad. Webbplatsägaren har därför rätt att beställa från Säljaren i köparens namn.
  4. Säljaren är baserad utanför Nederländerna och därför importeras varorna i fråga alltid i köparens namn. Ytterligare kostnader, såsom importmoms och (tull-) förtullningsavgifter, ska också bäras av köparen.
  5. Betalningar till Webbplatsoperatören sker endast på grundval av att erbjuda och underhålla medlingsplattformen.

  Artikel 4 - Finansiell reglering

  1. Betalning för den köpta produkten sker via Webbplatsinnehavaren, och försäljningspriset överförs till säljaren efter avdrag för den i förväg fastställda förmedlingsavgiften.
  2. Säljaren bestämmer vilka priser som används på webbplatsen.
  3. Säljaren betalar ett fast belopp per såld produkt till webbplatsoperatören. Detta belopp fastställs i ett annat avtal och gäller endast tillhandahållande och underhåll av medlingsplattformen.

  Betala säkert och senare med Klarna

  GRATIS frakt inom Sverige

  Kundbetyg 9,1

  Veckovis höga rabatter